Menü Kapat

1960’lı yılların başında Avrupa’nın çeşitli ülkelerine işgücü ihtiyacı doğrultusunda gelen Avrupa Türkleri’nin sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak, üzerinde yaşadıkları ülke toplumlarının değerlerine saygılı ve yasalar çerçevesinde sosyal, dini ve kültürel etkinlikler yaparak milli ve manevi değerlerin korunması, yaşatılması ve nesillere aktarılması amacı ile 1976 yılında “Türk Kültür Derneği” adında kurulmuş ve 1986’ya kadar bu isimle faaliyet göstermiştir. 1986-1988 yılları arasında çeşitli sebeplerden dolayı faaliyet gösterememiştir. Teşkilatımız 1988 yılında “Den Haag Türk-İslam Kültür Vakfı” adı altında yeniden kurularak, faal hale getirilmiştir.

Türk’lerin eğitim, sosyal ve kültürel gelişimini sağlayarak, bulundukları ülkelerdeki etkinliklerini arttırmak ve entegrasyon başta olmak üzere tüm sorunlarını çözüme kavuşturmak için bir çok alanda çalışmalar yürütmeyi kuruluş gayesi olarak belirlemiştir. Amacları doğrultusunda azimle, kararlılıkla bugüne kadar çalışmalarını sürdüren “Türk-İslam Kültür Vakfı” Ülkücülerin ve Türk toplumunun gururu olmuştur.

Örgütlü toplumlarin problemlerini daha kısa zamanda çözeceğini toplumumuza anlatan, onuruyla yarım asıra yakın zamandır halkımıza hizmet eden “Türk-İslam Kültür Vakfı” daha geniş kitlelere açılarak, bütün toplumsal meselelere kanunlar çerçevesinde yaklaşıp, toplumun her kesimini kucaklamıştır ve kucaklayacaktır.

Vatandaşlarımızın daha huzurlu, daha güvenli ve tabii ki ekonomik olarak daha iyi şartlara sahip olması bizim için vazgeçilmez hedeftir. Her insanımızın başının dik, karnının tok ve geleceğinin onurlu olması tartışmasız amacımızdır.

Avrupa Türklüğünün bir bütün olduğunu, üzerinde yaşadığı ülkelere ve Türkiye’ye çok büyük katkılar sağlayarak, göçün yarım asıra yaklaştığı bu süre içinde birçok büyük aşamaları geçerek, türlü zorluklarla mücadele ederek bu günlere gelinmiştir.

Bugün de Den Haag (Lahey) şehirinde yaşayan Türkler büyük zorluklarla mücadele etmektedirler. Kendi milli kimliğini, kültürünü, dilini ve dinini yaşatma da zorluklar çekmektedir. Aynı zamanda işsizlik, toplumdan dışlanma, yabancı düşmanlığı ve asimilasyona tabii tutulmakta, halen 2.sınıf insan gözüyle bakılmaktalar ve de önyargılarla karşı karşıyadırlar. Bütün bu zorlukların daha eğitimli, ekonomik problemlerini çözmüş ve dayanışma içinde olan bir toplumla çözülebilceği bilinmektedir. Bu sebeple çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimlerine özel önem verebilmek için vakfımızı daha donanımlı hale getirmek amacıyla çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

Üzerinde yaşadıkları ülkelerin ayrılmaz birer parçası haline gelmiş olan Avrupa Türkleri, yaşadıkları ülkelerin anayasasına saygılı, kanunlarına azami şekilde riayet eden, kültürüne ve dini inancına saygılı olan insanlardır. Kendi kimliğimizi, kültürümüzü ve dini inancımızı koruyup yaşatacak ortamların sağlanmasının, yaşadığımız ülkelerin bize vermesi gereken en demokratik haklarımız olarak kabul ediyoruz. Bu konularla ilgili çalışmalarımızı daha etkin bir şekilde yerine getirmeliyiz.

Vakfımız, her ne sebeple olursa olsun, hiçbir tartışmanın, çatışmanın ve kavganın tarafı olmayacak, herhangi bir kanunsuz eylem karşısında da güvenlik birimlerinin harekete geçmesi için azami yardım, özen ve sabırı gösterecektir. Türk toplumunun tuzaklara ve tahriklere karşı kesinlikle uyanık olması gerekmektedir.

Bu konulara karşı duyarlı olacağınıza inanıyor, bu vesileyle hepinizi saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz.

Türk-İslam Kültür Vakfı, Den Haag ( Lahey)