Menü Kapat

Kuruluş amacımız, milli kültürümüzün korunması, geliştirilip yüceltilmesi, iç ve dış dünya’ya tanıtılması ile kültür sahasında hizmet sunan kurumlarla işbirliği yaparak, milli kültürümüzün bürokrasi çarklarına takılmasını minimuma indirmektir. Bu anlayışı tamamlayan bir başka nokta; Türk medeniyet ve kültür hayatının çok önemli temel taşlarından biri olan Vakıf anlayışının doğurduğu sorumluluğu taşımak, taşıyabilmek ve buna talip olmak hedefidir. 

Teşkilat sürekliliğini sağlayan en önemli unsurlar olan strateji, amaç ve vizyon birlikteliği, hedef ve nihai noktaya ulaşmak için en önemli faktörlerdir. İlerde, belirli bir gelecekte görmeyi ve ulaşmayı arzu edilen durum, şart, konum ve hedefler bir teşkilat için hayati önem taşır. Vizyonu olmayan, vizyonu konmayan, vizyonu belirlenmeyen hiçbir teşkilat başarılı olmaz ve olamazda. 

Bu dogrultuda Vakfımızin tüzüğüne uygun, daha kapsamlı, geniş bir kitleye hizmet verme, gençlerimizin kişisel, toplumsal, siyasal, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif, dini ve iletişim gibi konularda gelişimlerine ilişkin programlar ve faaliyetler yaparak, katılımlarını gerçekleştirmek ve söz sahibi olmalarını amaçlamaktır. 

Bu program ve faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla bilindiği gibi, vakfımız yeni bir bina alarak büyük bir atılım yapmıştır. Aldığımız binayla ilgili şimdiden projelendirme faaliyetlerine başlamış bulunmaktayız. 

Hedeflerimiz arasında, eğitim yelpazesini daha da genişletecek arayış çalışmaları yapmak da yer almaktadır. 

Vakfımızın gayesi; milli kültürüne, dinine ve ananelerine bağlı, yeterli, ahlaklı, karakterli gençler yetiştirmektir. 

Bu maksatla: 

a) Mevcut maddi imkanlar nispetinde yurt, kurs, kütüphane ve özel dershane açmak ve öğrencilere mesken temin etmektir. 

b) Memleketimiz öğrenim imkanı bulamayan kabiliyetli çocuklarını yurt içi (Hollanda) ve dışında ( Türkiye) yatılı ve yatısız her derecede öğrenim görme, ihtisas yapmalarını sağlamak amacıyla burs vermektir. 

c) Gerekli eğitim-öğretim tesislerini kurmak, bunları idame ettirmek, seminer, konferans tertip etmek, kitap, mecmua yayımlamak. 

d) Fakirlere ve fakir hastalara, dul ve yetimlere, özürlü vatandaşlarımıza vakfın mali imkanları nispetinde yardımda bulunmaktır. 

e) Dini vecibeleri yerine getirmek amacıyla yeni binamızda tam teşekküllü bir cami inşa ederek, halkımıza daha iyi hizmet vermek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu doğrultuda yeni yerimizde, cenaze yıkama, cenaze muhafazası için morg ve cenaze namazı kılmak için gerekli ortamı oluşturmak üzere çalışmalar yaparak cenaze yakınlarına hizmet vermek istiyoruz. Ayrıca cenaze yakınlarının acılarını paylaşmak amacıyla, binamızda özel bir lokal tesis etmektir.